Weerbaarheid


Weerbaar zijn kan je leren. We bieden al onze leerlingen een weerbaarheidstraining aan. Hiermee starten we in het 5de leerjaar en wordt verdergezet in het 6de leerjaar (vanaf schooljaar 2021-2022). Tijdens deze training gaan we aan de slag met tal van thema’s zoals: een goede basishouding, verbale en non-verbale communicatie, omgaan met gedachten en gevoelens,…. We reflecteren er in kleine groep over onszelf en ons gedrag, maar leren ook onze eigen grenzen aangeven. Deze training is een traject van 8 weken, dat wordt verspreid over 2 schooljaren.