Turnen


De leerlingen krijgen 2 maal per week turnles. Dit zowel in hun klasgroep (leefgroep) als in een leeftijdsgroep. Voor de leeftijdsgroepen maken we het onderscheid tussen jongste en oudste kleuters. Dit omdat we dan een verschillend aanbod kunnen voorzien. Door beiden aan te bieden, kunnen we bewust inzetten op verschillende doelen tijdens het turnen.