Leefgroepen


Als school hebben we de keuze gemaakt om te werken met leefgroepen. Heel concreet wil dit zeggen dat de kinderen van 2,5 tot 5 jaar samen in een groep zitten.

Waarom hebben we de keuze gemaakt om met leefgroepen aan de slag te gaan:

  • Wanneer leerlingen in stappen zijn ze sneller gewend aan de werking. Er is immers reeds een groep die functioneert.
  • Kleuters leren van elkaar en ze helpen elkaar.
  • Differentiatie in de klas gebeurt eenvoudig. Als leerkracht voorzien je aanbod voor al de leeftijden wat maakt dat kleuters de keuze kunnen maken om bij een ander aanbod aan te sluiten.
  • De te observeren leeftijdsgroepen in een klas zijn kleiner.
  • De groepen kunnen naar aantallen gelijkmatig verdeeld worden.