Graadwerking

In onze derde graad werken we een gedeelte van de tijd per graad. Dit wil zeggen dat klas 5 en klas 6 gemengd aan de slag gaan.

  • De leerlingen leren op die manier omgaan met verschillende leerkrachten op een dag. Dat bereid hen al voor op het secundair onderwijs.
  • De leerlingen komen al wat los van hun vaste klasgroep. Ze leren samenwerken met kinderen die ze nog niet zo goed kennen.
  • De kinderen van klas 5 krijgen extra ondersteuning van de leerlingen van klas 6. Het jaar daarna zullen zij dan een beetje meer verantwoordelijkheid moeten dragen : leerlingen leren gemakkelijk van elkaar.
  • Heel wat onderwerpen van W.O. komen in beide jaren aan bod. In plaats van dat in 2 delen op te splitsen kiezen we ervoor om dit ineens verder uit te diepen. Er wordt dus een 2-jaren traject gevolgd.
  • Ook op onze zeeklassen gaan deze kinderen samen op pad. Het is fijn dat ze elkaar dan beter kennen.
  • Voor muzische projecten is het soms fijn om met een grotere groep te werken. We kunnen bij muzische de kinderen soms ook laten kiezen wat ze willen doen, omdat we door dit systeem 2 leerkrachten beschikbaar hebben.
  • Voor muzische projecten is het soms fijn om met een grotere groep te werken. We kunnen bij muzische de kinderen soms ook laten kiezen wat ze willen doen, omdat we door dit systeem 2 leerkrachten beschikbaar hebben.
  • Tijdens onze werkblokken werken we ook met de 2 klassen door elkaar. Zo kunnen kinderen elkaar helpen en kan de ondersteuning die we daarbij krijgen ook flexibel ingezet worden.