Eten in de klas


Een refter is een druk gebeuren. Naar aanleiding van corona hebben we de keuze moeten maken om in de klas te eten. De ervaring leerde ons dat dit een rustiger verloop tot gevolg had. Dit wil zeggen dat we dit verder zetten en bewust kiezen voor het rustiger verloop van het eetmoment waardoor de kinderen in de klas eten.