Differentiatie


Als school zetten we hard in op differentiatie binnen de klasgroepen. Dit gebeurt ook over klassen heen. We vinden het heel belangrijk om onze leerlingen aanbod op hun maat te geven. Met gedifferentieerd werken geven we daar een antwoord op.