Atelier


Als school zijn we volop in beweging met het opstarten en inrichten van onze eigen atelierruimte. We willen als school ook graag het accent leggen op de technische zaken.