Kinderverzorgster

ICT-coördinator

Sven Meynen

ICT-coördinator

Veronique Nouws

Boekhouding

Miranda Huybrecht

Secretariaat

Kath Suykerbuyk

Voor- en naschoolse opvang