Informatie

Schooluren

De lessen gaan door van maandag t.e.m. vrijdag:
Voormiddag van 08:35 uur tot 12:15 uur (woensdag tot 12:15 uur)
Namiddag van 13:30 uur – 15:30 uur
De schoolpoort is open vanaf 8:15 uur en ’s middags vanaf 13:15 uur.

Schoolreglement

Het schoolreglement is digitaal te raadplegen zowel op de website als op Smartschool. De wijzigingen t.o.v. het vorige schooljaar zijn steeds gemarkeerd in een kleur, zodat u die eenvoudig kan terugvinden.
Het volledige schoolreglement kan u HIER bekijken.
De bijlage van het schoolreglement is HIER te raadplegen. (De onkostennota, de leerkrachten per klas e.d. vindt u terug in de bijlage.)

Zwemmen

We zwemmen met 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar. Dit telkens voor een langere periode (1 semester).
De volledige zwemkalender kan u HIER bekijken.
Toelichting bij kleuren zwembrevet kan u HIER bekijken.

Voor- en naschoolse opvang

Op onze school wordt er een voor- en naschoolse opvang georganiseerd. Voor de juiste werking, verwijzen we u graag naar ons schoolreglement.

Schoolverzekering

Onze school heeft een verzekering tegen ongevallen onderschreven ten voordele van de leerlingen. Meer info op het secretariaat.

Vrijwilligers

Als u graag vrijwilligerswerk wil doen op de school, gelieve contact op te nemen met het secretariaat.