Kath Suykerbuyk

Voor- en naschoolse opvang

Ester Balemans

Zorgleerkracht

Marianne Kammeraat

Zorgleerkracht / Turnleerkracht kleuterschool

Karen Peeters

Zorgcoördinator