In onze derde graad werken we een gedeelte van de tijd per graad. Dit wil zeggen dat klas 5 en klas 6 gemengd aan de slag gaan.

Ieder kind schittert op zijn/haar eigen manier.

Als school willen we ook het accent leggen op technische zaken.

Al onze leerlingen krijgen 2 uur turnen per week.

Weerbaarheid is een extra aanbod dat we onze leerlingen geven.

We organiseren onze lagere school op basis van jaarklassen. Dit wil zeggen dat leerlingen per geboorte jaar in klasgroepen zijn verdeeld.

In de klassen wordt er aanbod voorzien voor de verschillende leeftijden. Hier wordt in de klaswerking flexibel mee omgegaan

Als school zetten we hard in op differentiatie binnen de klasgroepen. Dit gebeurt ook over klassen heen.

Als school zijn we heel gedreven in de LIST aanpak. LIST staat voor: Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak.