Els Peleman

Voor- en naschoolse opvang

Lynn Van Opstal

Klasleerkracht van leefgroep paars

Lichamelijke opvoeding kleuterschool

Charis Vandersteen

Klasleerkracht van leefgroep blauw

Daisy Van Mechelen

Halftijdse klasleerkracht van leefgroep groen/ ondersteunende leerkracht

Elke Vandaele

Halftijdse klasleerkracht van leefgroep groen

Caroline Dupon

Klasleerkracht van leefgroep paars

Karin Van Looveren

Klasleerkracht van leefgroep wit

Sabine Van Dijck

Klasleerkracht van leefgroep geel