Het pedagogisch project van de school

Ons pedagogisch project omschrijft de visie die aan de basis ligt van ons onderwijs. We hebben ervoor gekozen enkele duidelijke pijlers te plaatsen om onze visie rond onderwijs te kaderen.

01.

Welbevinden

We vinden het essentieel om een warme school te zijn, een school met een hart voor elkaar. Iedereen is welkom en er is ruimte voor je eigenheid. We doen dan ook ons uiterste best om de betrokkenheid van leerlingen en ouders te vergroten. Ook zetten we heel bewust in op de persoonlijke ontwikkeling van onze jongeren. We dragen dit bewust mee in de omgang met onze leerlingen. We gaan specifiek met zaken aan de slag zoals bijv. inzetten op talenten, weerbaarheidstraining in het 5de en 6de leerjaar.

02.

Leren op maat

Differentiatie is een woord dat niet meer weg te denken is uit het onderwijs. Wij vinden het dan als school ook heel belangrijk om leerlingen een aanbod te geven op basis van hun noden.

Kleuterschool: Voor ons is dit vertaald in de kleuterschool door onze leefgroepen werking waar we ook aan de slag gaan met gericht aanbod. Zo maken we de keuze om turnen zowel in leefgroepen als in jongste en oudste kleuters in te richten. Ook zal er een gericht aanbod gedaan worden naar noden. Dit klas doorbrekend in een bepaalde structuur. 

Lagere school: In de lagere school werken we tijdens de les op verschillende sporen. Dit wil zeggen dat we de leerstof aanpassen naargelang de ontwikkeling van de leerlingen. Ook hebben we gekozen veel aandacht te geven aan lezen. Dit wordt bij ons georganiseerd in LIST lezen. Wat aangeboden wordt op maat van de leerlingen.
In de derde graad hebben we de keuze gemaakt om voor bepaalde vakken in graadklas te werken en kiesblokken te organiseren. Op deze manier zijn we heel bewust aan de slag met de leerling als individu en met de doelen die we voor hen vooropstellen.

03.

Kleinschaligheid

We zijn een kleine school met 3 verschillende vestigingen. Dit zorgt ervoor dat we elkaar echt kennen. Dit creëert een sfeer van vertrouwen en samenhorigheid.

04.

Samenwerking

We vinden het heel belangrijk een goede samenwerking uit te bouwen met vrijwilligers, brugfiguren, parochie, scholen in onze omgeving, zowel voor gewoon als buitengewoon onderwijs. Samenwerken werkt, daar staan we voor de volle 100% achter.