Talenten

Onze talenten

Samenknap = interpersoonlijke

 • omgaan met andere
 • sociaal vaardig zijn
 • zorgen voor elkaar
 • goed samenwerken
Beeldknap= visueel – ruimtelijke

 • graag bezig zijn met kleuren en vormen
 • goed ruimtelijk inzicht
 • in beelden denken
 • zich goed orienteren
 • tekenen, schilderen en knutselen
Muziekknap = muzikaal – ritmische

 • gevoel voor ritme
 • zelf muziek maken
 • graag luisteren naar muziek
Rekenknap = logisch – mathematische

 • gestructureerd werken
 • logisch nadenken
 • graag rekenen
 • oorzaak en gevolg zien
Natuurknap = naturalistisch

 • interesse in natuurverschijnselen
 • zorgen voor natuur
 • graag observeren
 • verzamelen
 • omgaan met dieren
Beweegknap = lichamelijk – kinesthetische

 • graag bewegen
 • leren door te doen
 • ontwikkelen van de motoriek
 • een goed lichaamsbesef hebben
Taalknap = verbaal – linguistische

 • graag lezen en schrijven
 • gemakkelijk ideeen verwoorden
 • beschikken over een grote woordenschat
Zelfknap = intrapersoonlijke

 • goed weten wie je bent en wat je kan
 • stilstaan bij jezelf
 • zelfstandig kunnen werken