Info School

Inschrijvingen

Op het secretariaatTijdens het schooljaar8:00 – 12:00 uur
Na telefonische afspraak03 667 54 91
Tijdens de grote vakantieEerste week van juli tijdens de voormiddag
Laatste week van augustus tijdens de voormiddag
Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020:
  • Vanaf 1 maart 2019: voorrangsregel voor broers en zussen
  • Vanaf 18 maart 2019: voorrangsregel voor kinderen van het personeel
  • Vanaf 1 april 2019: voor iedereen

De maximumcapaciteit voor schooljaar 2018-2019 is voor onze school vastgesteld op:

-kleuterschool Postbaan 3: 120 kleuters
-lagere school Horendonk 265: 120 leerlingen
-lagere school Horendonk 280: 100 leerlingen

Zwemmen

De volledige zwemkalender kan u HIER bekijken.
Toelichting bij kleuren zwembrevet kan u HIER bekijken.

Voor- en naschoolse opvang

In het begin van het schooljaar wordt hiernaar verwezen in onze nieuwsbrief.
De volledige tekst kan u HIER nog eens bekijken.

Schoolreglement

In het begin van het schooljaar meegegeven.
Het wordt ter ondertekening voorgelegd. Het volledige schoolreglement kan u HIER bekijken. Bijlage bij schoolbrochure kan u HIER bekijken.

De infobrochure van onze kleuterschool kan u HIER vinden.

De schooldag

de lessen08:30 – 12:00 uur
13:30 – 15:40 uur
de schoolpoortopen vanaf 8:15 uur
’s middags vanaf 13:00 uur

Schoolverzekering

Onze school heeft een verzekering tegen ongevallen onderschreven ten voordele van de leerlingen. Meer info op het secretariaat.

Vrijwilligers

In onze informatienota kan u alle info vinden met betrekking tot het vrijwilligerswerk in onze school.

Luizencontrole

Alle informatie omtrent de luizencontrole kan u in onze infofolder terugvinden.

Eerste inschrijving

Alle informatie omtrent de eerste inschrijving kan u in onze inschrijvingsfolder terugvinden.