Huiswerkbeleid

Doel

We hebben verschillende bedoelingen met het geven van huiswerk.

Het leren zelfstandig werken is er daar één van.

We streven er verder naar om d.m.v. huiswerk de (zelf)discipline en het doorzettingsvermogen van de leerlingen te stimuleren, om hen te laten ervaren dat een goede werkhouding ook buiten de school(m)uren belangrijk is.

Leren plannen en organiseren zijn geen doel op zich,  maar huiswerk is wel een uitgelezen middel om deze twee erg belangrijke items eigen te leren maken.

Voor sommigen kan het eventueel ook extra oefentijd betekenen.

 

Inhoud

De inhoud van het huiswerk moet doordacht zijn.  Er mag enkel basisleerstof die reeds in de klas aan bod kwam in verwerkt worden.  Liefst worden er ook regelmatig “levensechte” taken gegeven en zorgt men voor voldoende variatie in het aanbod, zodat het voor de kinderen zo boeiend en uitdagend mogelijk blijft. Mogelijkheden hierbij zijn bijvoorbeeld het opzoeken van informatie (geen prentjes zoeken), motorische opdrachten (eventueel in samenspraak met leerkracht LO), verwerken van actualiteiten, groepswerk, creatieve opdrachten,…

Daarnaast blijft het inoefenen van leerstof ter voorbereiding van een toets, het zogenaamde leren van lessen, natuurlijk ook een belangrijke rol spelen, zeker in de bovenbouw.

We gaan er wel van uit dat we niet per definitie iets uit de hoek zullen zoeken om toch maar huiswerk te  kunnen geven. M.a.w. huiswerk mag op de afgesproken momenten, maar moet niet.

 

Frequentie

Er KAN huiswerk gegeven worden op maandag, dinsdag en donderdag. Woensdagnamiddag en het weekend houden we huiswerkvrij. In de bovenbouw kan het gebeuren dat er wél toetsen plaatsvinden op maandag of donderdag, al proberen we dat zoveel mogelijk te vermijden, maar deze zullen steeds voldoende lang vooraf aangekondigd worden zodat de leerlingen bij een goede planning niet persé op woensdag of in het weekend moeten studeren.

 

Differentiatie

Het streefdoel is dat er zeker nooit langer dan een half uur per dag moet besteed worden aan huiswerk door de leerlingen. O.a. daarvoor zal het vaak nodig zijn om te differentiëren binnen de gegeven opdrachten. Dit is geen sinecure en vraagt het nodige werk en inzicht van de leerkrachten, maar is wel echt nodig. Omdat we in de klas zoveel mogelijk gedifferentieerd proberen te werken, kan het niet anders dan dat dit wordt doorgetrokken bij het huiswerk.

 

Rol van de ouders

Via het huiswerk krijgen de ouders een beeld van wat er in de klas allemaal gebeurt of waar de kinderen allemaal mee bezig zijn in de school en ervaren ze hoe ver het kind reeds staat op dat vlak.

We verwachten van ouders dat ze op een positieve manier interesse tonen voor het huiswerk van hun kind(eren), hen stimuleren, opvolgen en controleren.

Het werk helpen maken en/of verbeteren wordt niet gevraagd van de ouders, wel dat ze de leerkracht informeren als er problemen zouden zijn bij het maken of leren van de opgegeven taken.