Welkom

Onze basisschool is gelegen in het landelijke Essen-Horendonk. De omgeving is ruim en rustig en biedt heel wat mogelijkheden om de leerlingen in een aangename, warme en uitnodigende sfeer te begeleiden. Als katholieke school hebben we eerbied voor de eigen godsdienst alsook voor de geloofsovertuiging van anderen. Van daaruit proberen we de kinderen de wereld ruimdenkend en onbevooroordeeld te laten verkennen en leren hen opmerkzaam te zijn voor de eventuele noden om zich heen.We willen vooral alle kinderen maximale kansen bieden om zich te kunnen ontplooien op hun eigen niveau en ritme en vanuit hun eigen kracht, waardoor hun positief zelfbeeld en motivatie automatisch zullen groeien. Verder streven we ook naar een open klimaat tussen leerlingen, leerkrachten, directie en ouders.

Dit alles proberen we te bereiken via:

  • een kindvriendelijke omgeving waarin men zich geborgen en thuis kan voelen
  • een krachtige leeromgeving
  • zorg op maat van elk kind waarbij de zelfstandigheid, de kritische zin en de weerbaarheid van de kinderen verhoogd en gewaarborgd worden
  • een positieve instelling, gekenmerkt door wederzijds respect, vertrouwen en eerlijke communicatie
  • optimale kansen om talenten te ontdekken en (verder) te ontwikkelen
  • een geest van samenwerking
  • een voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering

Indien u meer informatie wenst of een bezoek wil brengen aan onze school, bent u uiteraard steeds van harte welkom.
Voor een afspraak kan u telefonisch terecht op het nummer 03 667 54 91 of via mail: directeur@vinho.be.